PMLS Tomasz Karman - biuro nieruchomości, sprzedaż luksusowych domów w Lublinie

konatkt z namiPMLS Tomasz Karman - biuro nieruchomości, sprzedaż luksusowych domów w Lublinie

PROPERTY MANAGEMENT LEASING SERVICES Sp. z o.o.

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRS 0000642694
REGON 365661983
NIP 7133092938